I samarbete med författaren Marcus Olausson har jag producerat hans fantasytrilogi Serahema Saporium. Böckerna är utgivna av mitt förlag Catoblepas förlag.

Min del i projektet har varit:
Lektörsläsning
Layout och sättning av inlaga
Omslagsdesign