DESIGN AV BOKOMSLAG

Tillsammans diskuterar vi fram en idé att utgå ifrån som passar just din berättelse. Efter godkänd skiss arbetar jag fram det slutliga bokomslaget. Jag kan leverera direkt till tryckeriet.

Layout
Bildbehandling
Anpassad ryggbredd
Ev. foliering/prägling
Korrekt färgprofil
Omslaget levereras som en tryckfärdig pdf